Jana Bílá, DiS.
Nestátní zdravotnické zařízení, Porta Resoluta

Nabízím

Kineziologický rozbor

Pracuji s pacienty po úrazu páteře a míchy (paraplegie, parapareza, kvadruplegie, kvadrupareza), CMP

Skoliózy

Individuální poúrazová rehabilitace

Bolesti zad, vadné držení těla, výhřez plotýnky

Léčba neplodnosti, bolestivá menstruace, bolestivá kostrč

Kompenzační cvičení pro sportovce

Reflexní terapie nohy

Rehabilitace po Cévních mozkových příhodách

Respirační fyzioterapie po onemocnění COVID-19

Jak to u mě vypadá

O mně

Vzdělání

 • Vyšší zdravotnická škola Merhautova Brno, obor Diplomovaný fyzioterapeut, absolutorium 2001
 • Atestace v oboru Aplikovaná fyzioterapie 2012, odborný fyzioterapeut

Dosavadní Praxe

2001 - 2012
Spinální jednotka Úrazová nemocnice Brno, ARO, spondylochirurgické oddělení
2013 leden - duben
Ambulantní rehabilitace Úrazové nemocnice Brno
2013 květen - 2017 leden
Spinální jednotka FN Brno Bohunice
2017 únor - nyní
soukromá praxe (od r. 2011 souběžně s prací v nemocnici), nestátní zdravotnické zařízení

Metodiky

BPP

Terapeutický koncept:

Bazální programy a podprogramy soustřeďuje pozornost na facilitaci a reedukaci pohybů převážně u pacientů s posttraumatickým poraněním míchy s následnou para a kvadruparézou, eventuálně plegií. Koncept je také využitelný u pacientů po CMP s následnou hemiparézou. Společně s reedukací fyziologické dechové mechaniky se terapie osvědčila i jako prevence a léčba funkčních poruch páteře.

SPS (SM systém)

Spirální stabilizace je přirozená stabilizace těla v průběhu pohybu. Zdravá chůze je stabilizovaná spirálními svalovými řetězci. Spirálně stabilizovaný svalový korzet protahuje páteř směrem vzhůru, což umožňuje meziobratlové disky léčit a regenerovat. Touto metodou lze také výrazně upravit skoliotickou křivku.

RTN (reflexní terapie nohy dle H. Marquardt)

Nohy člověka = mikrosystém, ve kterém se člověk zrcadlí celý a může být individuálně ošetřován. Využívá podobnost formy a tvaru, různá místa na těle, vzdálená od sebe jsou si tvarově podobná, tudíž mají vzájemné funkční vztahy. Každá forma slouží nějaké funkci. Je to manuální forma terapie, dotyk na všech úrovních ( fyzický, energetický, psychovegetativní). Dále je to regenerační terapie, kde se primárně nezaměřujeme na symptomatiku, cílem je podpořit vlastní regulační síly, které povzbuzujeme přes vegetativní nervový systém (terapie „vnitřního řádu“).

Absolvované kurzy

 • Certifikovaný kurz Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (2007)
 • Rehabilitace ve sportovní medicíně
 • Certifikovaný kurz Metoda Roswithy Brunkow a její využití v prevenci a terapii poruch (2010)
 • Certifikovaný kurz Terapeutický koncept BPP (Bazální podprogramy, 2011)
 • STEPS (správné sezení, úprava sedu na vozíku)
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu – Rehalab Academy
 • Funkční kondiční trénink ve fyzioterapii
 • Certifikovaný kurz Proprioceptivní neuromusculární facilitace       (PNF – 2014)
 • Reflexní zónová terapie na noze podle H. Marquardt I+II+III+zkouška (2016)
 • SM Systém – Spirální stabilizace 1ABCD (2015), skolióza (2016)
 • Funkční strečink – fasciální a svalová elasticita -IQ pohyb Academy Praha (2017)
 • Pěnový válec – IQ Academy Praha (2017)
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu (Rehalab Academy, 2018)
 • Kinesiotaping I, II – EduSpa College (Bc. Kamil Štědrák – 2018)
 • Spirální stabilizace páteře – Vertebroviscerální vztahy (2019),   Bederní páteř (2020)
 • Temporomandibulární kloub – GrooFy group (2019)
 • Pánevní dno – GrooFy group (2020)
 • Diastáza – GrooFy group (2020)
 • Spirální stabilizace páteře – krční a hrudní páteř (2020)
 • Workshop vestibulární rehabilitace – doc.PhDr.Ondřej Čakrt, Ph.D. (2021)
 • Funkční noha – chodidlo, Daniel Müller, IQ pohyb akademie (2021)
 • Core, dech a diastáza – IQ pohyb Academy Praha (2022)
  PNF refresh kurz 1 – reedukace chůze – PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. – Vyškov (2022)
 • Pánev, pánevní dno a bolesti bederní páteře – Bc. Štěpán Haškovec – Centrum komplexní péče Dobřichovice (2022)
 • Chodidlo a noha, stupeň 2, Daniel Müller, IQ Academy Praha (2023)

Často kladené dotazy

Pracuji s dětmi od osmi let.

Úrazové stavy beru přednostně (tři týdny od operace je rehabilitace kolene, ramene, kotníku atd. již zbytečně delší..)

Pracuji s pacienty po úrazu páteře a míchy (paraplegie, parapareza, kvadruplegie, kvadrupareza), CMP​

V ambulanci mám terapeutický laser.